اخبار


صفحه اصلی> درباره ما > اخبار

روز زن مبارک

زمان: 2022-04-13 بازدید : 54

Fکاهش Salon - خودت زیباتر ملاقات کن

این شرکت در 8 مارس یک سالن گل برای همه همکاران برگزار کرد. همه کارمندان شرکت شرکت کردند و مدیر کل تانگ نیز به آن پیوست. از انتخاب مواد تا تولید، همه توسط افراد به طور مستقل تکمیل می شود. همه به طور فعال در کل فرآیند شرکت کردند که قابل توجه و معنادار بود.

در این فعالیت جایزه بهترین اثر توسط گیالین چن یکی از همکاران بخش فروش کسب شد و مدیر کل جایزه را به وی اهدا کرد.

دوست داشتن خود سرآغاز عاشقانه های مادام العمر است. ای کاش همه بتوانند آنطور که می خواهند زندگی کنند، سبک خودشان، گرم و قدرتمند باشند. زنان شاد'روز